Tổng hợp các lệnh cơ bản trong CAD thường sử dụng nhất

Lệnh tắt

Tên

Chức năng

T

MTEXT

Tạo ra 1 đoạn văn bản

CO, CP

COPY

Lệnh sao chép đối tượng.

M

MOVE

Lệnh di chuyển đối tượng được chọn

RO

ROTATE

Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm

P

PAN

Di chuyển cả bản vẽ / Di chuyển cả bản vẽ từ điểm một sang điểm thứ 2

Z

ZOOM

Phóng to / Thu nhỏ

SC

SCALE

Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ

AL

ALIGN

Lệnh di chuyển, xoay hoặc scale

AR

ARRAY

Lệnh sao chép đối tượng thành dãy trong bản vẽ 2D

ATT

ATTDEF

Định nghĩa thuộc tính

ATE

ATTEDIT

Lệnh hiệu chỉnh thuộc tính của Block

B

BLOCK

Lệnh tạo Block

BO

BOUNDARY

Lệnh tạo đa tuyến kín

BR

BREAK

Lệnh cắt xén một phần đoạn thẳng giữa hai điểm chọn.

CHA

ChaMFER

Lệnh vát mép các cạnh

D

DIMSTYLE

Lệnh này giúp tạo kiểu kích thước.

DED

DIMEDIT

Lệnh chỉnh sửa kích thước.

DI

DIST

Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm

DIV

DIVIDE

Chia đối tượng thành các phần bằng nhau

DO

DONUT

Lệnh vẽ hình vành khăn.

DOR

DIMORDINATE

Tọa độ điểm

DT

DTEXT

Ghi văn bản

E

ERASE

Lệnh xoá đối tượng.

F

FILLET

Tạo góc lượn/ Bo tròn góc.

H

BHATCH / HATCH

Lệnh vẽ mặt cắt

HI

HIDE

Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất

I

INSERT

Chèn khối/ Chỉnh sửa khối được chèn

IN

INTERSECT

Tạo ra phần giao của hai đối tượng.

LE

LEADER

Tạo đường dẫn chú thích

LW

LWEIGHT

Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ

LO

LAYOUT

Tạo Layout

LT

LINETYPE

Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường

LTS

LTSCALE

Xác lập tỉ lệ đường nét

MA

MATCHPROP

Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối tượng khác

MI

MIRROR

Lệnh lấy đối xứng quanh một trục.

MS

MSPACE

Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình

O

OFFSET

Lệnh sao chép song song.

PS

PSPACE

Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy

REC

RECTANGLE

Vẽ hình chữ nhật

REG

REGION

Tạo miền

RR

RENDER

Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn,…đối tượng

S

StrETCH

Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng

SHA

SHADE

Tô bong đối tượng 3D

SU

SUBTRACT

Phép trừ khối

TH

THICKNESS

Tạo độ dày cho đối tượng

TOR

TORUS

Vẽ Xuyến

TR

TRIM

Cắt xén đối tượng

UN

UNITS

Định đơn vị bản vẽ

UNI

UNION

Phép cộng khối

VP

DDVPOINT

Xác lập hướng xem 3 chiều

WE

WEDGE

Vẽ hình nêm/chêm

X

EXPL ODE

Phân rã đối tượng

XR

XREF

Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ

Bài viết này chúng tôi đã tổng hợp phím tắt các lệnh cơ bản trong CAD để thiết kế bản vẽ chuyên nghiệp, nếu bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới ngay bạn nhé. Chúc mọi người thành công!

Xem thêm: 02 cách vẽ mũi tên trong CAD cực đơn giản dành cho người mới