Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!

Nguyên tác: Mặc Linh.

Thể loại: Ngôn tình, nữ cường, 1×1, song khiết, xuyên nhanh, xuyên không, hiện đại, cổ đại, huyền huyễn, dị năng, giả tưởng…

Tình trạng bản gốc: Hoàn.

Tình trạng bản edit: Drop ~

Editor: Ethyl.

Pass: Tên nữ chính? (7 chữ, không dấu, không cách, không viết hoa)

Văn án:

Trùm boss sắp biến thành một người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Một phó bản cực khó đã mở ra.

Nhân vật chính trọng sinh: Để ta chết thêm lần nữa đi, ta không muốn sống lại!

Nhân vật chính xuyên không: Cho ta về, ta không muốn xuyên đến nơi này!

Nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên qua: CMN đây là địa ngục kiểu mẫu đúng không? Nhân vật phản diện còn có thể thăng thiên? Thế vứt ta đi đâu, làm đá lót đường à! Đạo diễn, hình như ta cầm nhầm kịch bản.

Nhân vật chính hắc hoá: Ông đây không làm nữa!!

Minh Thù: Tiếp theo.

Một tên con trai nào đó: Thí chủ muốn tu tiên không? Tới đây và tìm hiểu về bảy mươi hai tư thế tu tiên nào. Đủ loại tuỳ chọn, giao hàng tận nhà.

Minh Thù: …Cút!

#Hình thức phó bản: Phổ thông, khó, địa ngục, Minh Thù#

#Kí chủ một lời không hợp liền tự sát#

Mục lục:

Chương 1 – 1218

Chương 1219: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (16)|Chương 1220: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (17)

Chương 1221: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (18)|Chương 1222: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (19)

Chương 1223: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (20)|Chương 1224: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (21)

Chương 1225: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (22)|Chương 1226: Dư ân vẫn còn văng vẳng bên tai (23)

Chương 1227: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (24)|Chương 1228: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (25)

Chương 1229: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (26)|Chương 1230: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (27)

Chương 1231: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (28)|Chương 1232: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (29)

Chương 1233: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (30)|Chương 1234: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (31)

Chương 1235: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (32)|Chương 1236: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (33)

Chương 1237: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (34)|Chương 1238: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (35)

Chương 1239: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (36)|Chương 1240: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (37)

Chương 1241: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (38)|Chương 1242: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (39)

Chương 1243: Phiên Ngoại Lục Chiến

Tuân lệnh, Darling!

Chương 1244|Chương 1245|Chương 1246|Chương 1247

Chương 1248|Chương 1249|Chương 1250|Chương 1251

Chương 1252|Chương 1253|Chương 1254|Chương 1255

Chương 1256|Chương 1257|Chương 1258|Chương 1259

Chương 1260|Chương 1261|Chương 1262|Chương 1263

Chương 1264|Chương 1265|Chương 1266|Chương 1267

Chương 1268|Chương 1269|Chương 1270|Chương 1271

Chương 1272|Chương 1273