Bảng Nhân 8 Lớp 3 & 50+ Bài Tập Thực Hành || Mighty Math

Bảng nhân 8 lớp 3 là một phần kiến thức quan trọng mà các bậc phụ huynh không nên bỏ qua khi cho trẻ học tại nhà. Trong bài viết này Mighty Math sẽ giúp trẻ hệ thống lại được kiến thức liên quan và các dạng bài tập thực hành tại nhà dành. Cùng theo dõi thông tin bài viết dưới đây để nắm rõ hơn nhé.

1. Một số lý thuyết về bảng nhân 8 lớp 3

bảng nhân 8 lớp 3

Kiến thức cần nhớ:

Khái niệm về phép nhân với 8: Khi các số 8 được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì sẽ được chuyển thành phép nhân.

Ví dụ như: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 8 x 5= 40

Bảng nhân 8 được vận dụng vào tính giá trị biểu thức và các bài toán có lời văn. Trong phép nhân, khi đổi vị trí của hai số thì giá trị của phép tính sẽ không thay đổi.

2. Các dạng toán lớp 3 bảng nhân 8 phổ biến

Dưới đây là một số dạng toán về bảng nhân 8 trong chương trình kiến thức toán 3 lớp mà bạn có thể tham khảo như:

2.1 Tính nhẩm

Áp dụng bảng nhân 8 để nhẩm nhanh được các giá trị đơn giản, đếm cách 8 liên tiếp để tìm giá trị của phép nhân đó

Ví dụ: Nhẩm 8 x 3

Giải:

8 x 4 = 8 + 8 + 8 + 8= 32

Vậy 8 x 4 = 32

2.2 Tính giá trị biểu thức

Biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, khi đó ta thực hiện phép tính từ trái sang phải. Biểu thức có chứa các phép tính nhân và phép tính cộng, phép trừ:

 • Bước 1: Thực hiện các phép tính nhân
 • Bước 2: Sau đó thực hiện phép cộng và trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

2.3 Học bảng nhân 8 với toán đố

Bảng nhân 8 là phần kiến thức quan trọng với chương trình tiểu học

 • Bước 1: Đọc và phân tích đề để xác định giá trị của mỗi nhóm hoặc của một nhóm, yêu cầu của đề bài.
 • Bước 2: Muốn tìm được số lượng của một vài nhóm tương tự ta sẽ sử dụng phép nhân.
 • Bước 3: Trình bày bài toán một cách rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.
 • Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ lời giải và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Mỗi can có 8 lít dầu vậy 6 can như thế thì sẽ có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Đề bài đã cho số dầu ở trong mỗi can và cần phải tìm số lít dầu trong 6 can.

Muốn tìm được số dầu thì ta lấy số dầu trong một can nhân với 6.

6 can sẽ có số lít dầu là: 8 x 6 = 48

Đáp số: 48

2.4 Đếm cách 8

Cộng liên tiếp 8 đơn vị và bắt đầu từ những số cho trước.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào các chỗ chấm bên dưới đây:

(16, 24,….,40,…,56)

Giải:

Thực hiện đếm cách 8 đơn vị và điền các số còn thiếu vào chỗ trống:

(16, 24, 32, 40, 48, 56)

Số cần điền vào chỗ trống ở đây sẽ là các số 32 và số 48.

2.5 So sánh

Bước 1: Cần phải tính được giá trị của các phép toán đã cho.

Bước 2: So sánh những giá trị mà bạn vừa tìm được.

Ví dụ: Trong các phép tính sau đây, phép tính nào sẽ có giá trị lớn nhất?

A. 8 x 4

B. 8 x 3

C. 8 x 5

Giải

Giá trị của các phép tính là:

8 x 4 = 32

8 x 3 = 24

8 x 5 = 40

Vì (24 < 32 < 40) nên phép toán sẽ có giá trị lớn nhất là 8 x 5 = 40. Vậy nên chọn đáp án C.

3. Cách để học thuộc lòng được bảng nhân 8 nhanh nhất

Cách để học thuộc lòng được bảng nhân 8 nhanh nhất

Để học thuộc lòng được bảng nhân 8 lớp 2 nhanh nhất bạn có thể áp dụng những phương pháp bên dưới đây như:

 • Phương pháp 1: Phép nhân 8 dễ học trước còn khó sẽ học sau

 • Phương pháp 2: Các em học sinh cũng có thể thuộc lòng được bảng cửu chương 8 bằng các bài hát vui nhộn

 • Phương pháp 3: Học thuộc bảng cửu chương nhớ lâu với những mẹo hoán đổi với nhau.

 • Phương pháp 4: Luyện tập nhiều lần, các em học sinh có thể học cùng với bạn, anh chị, bố mẹ và ông bà.

 • Phương pháp 5: Sử dụng bảng tính Pythagoras

4. Một số bài tập thực hành về bảng nhân 8 lớp 3

Dưới đây là một số bài tập thực hành tại nhà mà các bậc phụ huynh có thể cho trẻ tự làm:

Câu 1: Lựa chọn kết quả phép tính 8 x 7:

A. 48 B. 64 C. 48 D. 56

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 8 x … = 72 sẽ là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Câu 3: Tìm kết quả phép tính 8 x 8 – 24:

A. 64 B. 40 C. 50 D. 0

Câu 4: Tìm giá trị của x thỏa mãn phép tính X x 4 = 8 x 4 là:

A. 6 B. 12 C. 8 D. 10

Câu 5: Một cửa hàng có 10 hộp táo, mỗi một thùng táo sẽ gồm 8 quả táo. Cửa hàng đã bán đi được 25 quả táo vậy số quả táo cửa hàng còn lại sẽ là:

A. 55 quả táo B. 50 quả táo C. 45 quả táo D. 40 quả táo

Câu 6: Tính nhẩm:

8 x 4 6 x 8 8 x 5 8 x 9

3 x 8 2 x 8 8 x 8 8 x 10

Câu 7: Tính:

8 x 3 + 17 8 x 7 – 39 8 x 8 + 16

8 x 5 – 25 8 x 4 + 8 x 2 8 x 9 : 2

Câu 8: Bạn lan mua 7 hộp bút, mỗi một hộp bút gồm có 8 chiếc bút. Lan cho Mai 10 chiếc bút và cho Hiền 15 chiếc bút, hỏi vậy Lan còn lại bao nhiêu chiếc bút?

Trên đây là các thông tin về bảng nhân 8 mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc, hy vọng qua đó sẽ giúp cho các bé tiếp thu được kiến thức một cách nhanh chóng.