Bản Đồ Gia Lai ❤_❤ Khổ Lớn Phóng To Năm 2023

Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai khổ lớn

Bản đồ Gia Lai hay bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ 2 Việt Nam và là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố 2 thị xã và 14 huyện với tổng dân số hơn 1.5 triệu người ( 2019).

Nguồn gốc tên gọi Gia Lai bắt nguồn từ chữ Jarai, tên gọi của một dân tộc thiểu số trong tỉnh, cách gọi này vẫn còn giữ trong tiếng của người Ê-đê, Ba Na, Lào, Thái Lan và Campuchia để gọi vùng đất này là Jarai, Charay, Ia Grai có nghĩa là vùng đất của người Jarai, có lẽ ám chỉ vùng đất của Thủy Xá và Hỏa Xá thuộc tiểu quốc Jarai xưa.

Tỉnh Gia Lai được tái lập vào ngày 12 tháng 8 năm 1991 khi tỉnh Gia Lai – Kon Tum tách thành hai tỉnh là Gia Lai và Kon Tum.

Trên bản đồ Gia Lai có tỉnh lỵ được đặt tại thành phố Pleiku. Hiện nay tỉnh Gia Lai có hơn 8 dân tộc cùng sinh sống, chiếm nhiều nhất là người Kinh với 52,5%. Vùng trung tâm tỉnh Gia Lai như thành phố Pleiku là nơi người Kinh tập trung đông nhất (87,5%).

Vị Trí Địa Lý

Gia Lai là một tỉnh vùng cao nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao trung bình 700 – 800 mét so với mực nước biển.

Trên bản đồ tỉnh Gia Lai trải dài từ 12°58’20” đến 14°36’30” vĩ bắc, từ 107°27’23” đến 108°54’40″kinh đông. Phía đông của tỉnh giáp với các tỉnh là Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Phía tây giáp tỉnh Ratanakiri thuộc Campuchia, có đường biên giới chạy dài khoảng 90 km. Phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, và phía bắc của tỉnh giáp tỉnh Kon Tum.

Diện Tích và Dân Số

Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, bản đồ tỉnh Gia Lai có dân số toàn tỉnh đạt gần 1.513.847 người, mật độ dân số đạt 102 người/km².

Dân số phân bố rất không đều: tại tp. Pleiku đã chiếm 27,53% dân cư của toàn tỉnh Gia Lai với mật độ rất cao lên tới 1662 người/km2, tại thị xã An Khê là 408 người/km2, các huyện, thị xã còn lại đều có mật độ dưới 200 người/km2, thậm chí huyện K’ Bang chỉ có mật độ 45 người/km2, chỉ bằng 1/2 tiêu chuẩn mật độ trung bình.

Trong đó bản đồ Gia Lai có dân số sống tại thành thị đạt 438.062 người, chiếm 28,9% dân số toàn tỉnh, dân số sống tại nông thôn đạt 1.075.785 người, chiếm 71,1% dân số.

Dân số nam đạt 758.759 người, trong khi đó nữ đạt 755.258 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 1,72 ‰.

Đơn Vị Hành Chính

Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố 2 thị xã và 14 huyện, được phân chia thành gồm có 24 phường, 14 thị trấn và 184 xã.

Tỷ lệ đô thị hoá ở Gia Lai đạt đến 57,42%, mức cao so với vị thế là tỉnh miền núi, đứng thứ 2 ở Tây Nguyên sau Lâm Đồng (44,7%).

Danh sách đơn vị hành chính trên bản đồ Gia Lai: Thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Păh, huyện Chư Prông, huyện Chư Pưh, huyện Chư Sê, huyện Đắk Đoa, huyện Đak Pơ, huyện Đức Cơ, huyện Ia Grai, huyện Ia Pa, huyện K’Bang, huyện Kông Chro, huyện Krông Pa, huyện Mang Yang, huyện Phú Thiện.

Đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai: 222, gồm 24 phường, 12 thị trấn và 186 xã.

 1. Thành phố Pleiku,14 phường và 9 xã.
 2. Thị xã An Khê, 6phường và 5 xã.
 3. Thị xã Ayun Pa, tên cũ là Cheo Reo,4 phường và 4 xã.
 4. Huyện Chư Păh, 1 thị trấn và 14 xã,huyện lỵ là thị trấn Phú Hoà.
 5. Huyện Chư Prông,1 thị trấn và 19 xã, huyện lỵ là thị trấn Chư Prông.
 6. Huyện Chư Sê, 1 thị trấn và 14 xã, huyện lỵ là thị trấn Chư Sê.
 7. Huyện Đăk Đoa, 1 thị trấn và 16xã, huyện lỵ là thị trấn Đăk Đoa.
 8. Huyện Đăk Pơ, 8 xã,huyện lỵ là xã Đăk Pơ.
 9. Huyện Đức Cơ, 1 thị trấn và 9 xã,huyện lỵ là thị trấn Chư Ty.
 10. Huyện Ia Grai,1 thị trấn và 12 xã, huyện lỵ là thị trấn Ia Kha.
 11. Huyện Ia Pa, 9xã, huyện lỵ là xã Kim Tân.
 12. Huyện Kbang,1 thị trấn và 13 xã, huyện lỵ là thị trấn Kbang.
 13. Huyện Kông Chro,1 thị trấn và 13 xã, huyện lỵ là thị trấn Kông Chro.
 14. Huyện Krông Pa, 1 thị trấn và 13 xã, huyện lỵ làthị trấn Phú Túc.
 15. Huyện Mang Yang,1 thị trấn và 11 xã, huyện lỵ là thị trấn Kon Dỡng.
 16. Huyện Phú Thiện,1 thị trấn và 9 xã, huyện lỵ là thị trấn Phú Thiện.
 17. Huyện Chư Pưh, 1 thị trấn và 8 xã, huyện lỵ là thị trấn Nhơn Hoà.

Bản đồ tỉnh Gia Lai

Bản đồ du lịch tỉnh Gia Lai

Bản đồ du lịch Gia Lai - Gia Lai Travel Map

Bản đồ địa điểm du lịch tỉnh Gia Lai

Bản đồ địa điểm du lịch tỉnh Gia Lai - Gia Lai Travel Map

Bản đồ huyện tỉnh Gia Lai

Bản đồ thành phố Pleiku

Thành phố Pleiku có 14 phường: Tây Sơn, Thắng Lợi, Thống Nhất, Trà Bá, Yên Đỗ, Yên Thế, Chi Lăng, Diên Hồng, Đống Đa, Hoa Lư, Hội Phú, Hội Thương, Ia Kring, Phù Đổng và 8 xã: Ia Kênh, Tân Sơn, Trà Đa, An Phú, Biển Hồ, Chư Á, Diên Phú, Gào.

Bản đồ thị xã An Khê

Thị xã An Khê có 6 phường: Tây Sơn và 5 xã: Cửu An, Song An, Thành An, Tú An, Xuân An, An Bình, An Phú, An Phước, An Tân, Ngô Mây.

Bản đồ huyện Chư Prông

Bản đồ tỉnh Gia Lai thì Huyện Chư Prông có 01 thị trấn Chư Prông và 19 xã: Ia Mơ, Ia O, Ia Phìn, Ia Pia, Ia Piơr, Ia Púch, Ia Tôr, Ia Vê, Thăng Hưng, Bàu Cạn, Bình Giáo, Ia Bang, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Drăng, Ia Ga, Ia Kly, Ia Lâu, Ia Me.

Bản đồ huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê có 01 thị trấn Chư Sê và 14 xã: Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Ko, Ia Pal, Ia Tiêm, Kông Htok, Al Bá, Ayun, Bar Măih, Bờ Ngoong, Chư Pơng, Dun, Hbông, Ia Blang.

Bản đồ huyện Ia Grai

Huyện Ia Grai có 01 thị trấn Ia Kha và 12 xã: Ia Krai, Ia O, Ia Pếch, Ia Sao, Ia Tô, Ia Yok, Ia Bă, Ia Chia, Ia Dêr, Ia Grăng, Ia Hrung, Ia Khai.

Bản đồ huyện Kông Chro

Huyện Kông Chro có 01 thị trấn Kông Chro và 13 xã: Đăk Tơ Pang, Kông Yang, Sró, Ya Ma, Yang Nam, Yang Trung, An Trung, Chơ Long, Chư Krey, Đắk Cơ Ning, Đăk Pling, Đăk Pơ Pho, Đăk Song.

Bản đồ huyện Krông Pa

Huyện Krông Pa có 01 thị trấn Phú Túc và 13 xã: Ia Mlăh, Ia RMok, Ia RSai, Ia RSươm, Krông Năng, Phú Cần, Uar, Chư Gu, Chư Ngọc, Chư Răng, Chư Rcăm, Đất Bằng, Ia Hdreh.

Bản đồ huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang có 01 thị trấn Kon Dơng và 11 xã: Hra, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang, Ayun, Ðắk Drjăng, Ðắk Jơ Ta, Đắk Ta Ley, Ðắk Trôi, Ðắk Ya, Đê Ar.

Bản đồ huyện Mang Yang

Bản đồ huyện Phú Thiện

Huyện Phú Thiện có 01 thị trấn Phú Thiện và 9 xã: Ia Ake, Ia Hiao, Ia Piar, Ia Peng, Ia Sol, Ia Yeng, Ayun Hạ, Chrôh Pơnan, Chư A Thai.

Bản đồ huyện Kbang

Huyện Kbang có 01 thị trấn Kbang và 13 xãKrong, Lơ Ku, Nghĩa An, Sơ Pai, Sơn Lang, Tơ Tung, : Đăk HLơ, Đăk Rong, Đak SMar, Đông, Kon Pne, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng.

Bản đồ huyện Đak Pơ

Bản đồ hành chính tỉnh Gia Lai thì huyện Đak Pơ có 01 thị trấn Đak Pơ và 7 xã: Tân An, Ya Hội, Yang Bắc, An Thành, Cư An, Hà Tam, Phú An.

Bản đồ huyện Đức Cơ

Huyện Đức Cơ có 01 thị trấn Chư Ty và 9 xã: Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Din, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Kla, Ia Krêl.

Bản đồ huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh có 2 thị trấn: Phú Hòa (huyện lỵ), Ia Ly và 12 xã: Chư Đang Ya, Đắk Tơ Ver, Hà Tây, Hòa Phú, Ia Ka, Ia Khươl, Ia Kreng, Ia Mơ Nông, Ia Nhin, Ia Phí, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng.

Bản đồ thị xã Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa có 4 phường: Hòa Bình, Sông Bờ, Cheo Reo, Đoàn Kết và 4 xã: Chư Băh, Ia RBol, Ia R’tô, Ia Sao.

Bản đồ thị xã An Khê

Thị xã An Khê có 6 phường: An Bình, An Phú, An Phước, An Tân, Ngô Mây, Tây Sơn và 5 xã: Cửu An, Song An, Thành An, Tú An, Xuân An.

Bản đồ thị xã Ayun Pa

Thị xã Ayun Pa có 4 phường: Cheo Reo, Đoàn Kết, Hòa Bình, Sông Bờ và 4 xã: Chư Băh, Ia RBol, Ia R’tô, Ia Sao.

Bản đồ huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh có 2 thị trấn: Phú Hòa (huyện lỵ), Ia Ly và 12 xã: Chư Đang Ya, Đắk Tơ Ver, Hà Tây, Hòa Phú, Ia Ka, Ia Khươl, Ia Kreng, Ia Mơ Nông, Ia Nhin, Ia Phí, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng.

Bản đồ Gia Lai trên Google Map

Câu hỏi liên quan

1. Tỉnh Gia Lai nằm ở đâu?

• Tỉnh Gia Lai nằm ở phía bắc Tây Nguyên, Việt Nam

2. Diện tích tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

• Diện tích tỉnh Gia Lai là 15.536,92 km²

3. Có thể tìm bản đồ tỉnh Gia Lai ở đâu?

• Bạn có thể tìm bản đồ tỉnh Gia Lai trên trang web của UBND tỉnh Gia Lai, hoặc trên Meey Map

4. Làm thế nào để sử dụng tính năng chỉ đường trên bản đồ Gia Lai?

• Bạn có thể sử dụng tính năng chỉ đường trên bản đồ Gia Lai bằng cách mở ứng dụng Google Maps trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, tìm điểm đến hoặc nhấn vào điểm đến trên bản đồ, sau đó nhấn vào biểu tượng Đường đi và chọn phương thức di chuyển

5. Có thể xem thông tin về tình hình giao thông trên bản đồ Gia Lai không?

• Có, bạn có thể xem thông tin về tình hình giao thông trên bản đồ Gia Lai bằng cách sử dụng tính năng chỉ đường trong ứng dụng Google Maps trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android. Khi sử dụng tính năng đi theo chỉ dẫn bằng giọng nói, bạn có thể nghe thấy các cảnh báo giao thông, nơi cần rẽ, làn đường cần đi và thông tin về tuyến đường tốt.

Xem thêm: Bản đồ Việt Nam | Bản đồ An Giang | Bản đồ Bà Rịa – Vũng Tàu | Bản đồ Bạc Liêu | Bản đồ Bắc Kạn | Bản đồ Bắc Giang | Bản đồ Bắc Ninh | Bản đồ Bến Tre | Bản đồ Bình Dương | Bản đồ Bình Định | Bản đồ Bình Phước | Bản đồ Bình Thuận | Bản đồ Cà Mau | Bản đồ Cao Bằng | Bản đồ Cần Thơ | Bản đồ Đà Nẵng | Bản đồ Đắk Lắk | Bản đồ Đắk Nông | Bản đồ Điện Biên | Bản đồ Đồng Nai | Bản đồ Đồng Tháp | Bản đồ Gia Lai | Bản đồ Hà Giang | Bản đồ Hà Nam | Bản đồ Hà Nội | Bản đồ Hà Tĩnh | Bản đồ Hải Dương | Bản đồ Hải Phòng | Bản đồ Hồ Chí Minh | Bản đồ Hòa Bình | Bản đồ Hậu Giang | Bản đồ Hưng Yên | Bản đồ Khánh Hòa | Bản đồ Kiên Giang | Bản đồ Kon Tum | Bản đồ Lai Châu | Bản đồ Lào Cai | Bản đồ Lạng Sơn | Bản đồ Lâm Đồng | Bản đồ Long An | Bản đồ Nam Định | Bản đồ Nghệ An | Bản đồ Ninh Bình | Bản đồ Ninh Thuận | Bản đồ Phú Thọ | Bản đồ Phú Yên | Bản đồ Quảng Bình | Bản đồ Quảng Nam | Bản đồ Quảng Ngãi | Bản đồ Quảng Ninh | Bản đồ Quảng Trị | Bản đồ Sóc Trăng | Bản đồ Sơn La | Bản đồ Tây Ninh | Bản đồ Thái Bình | Bản đồ Thái Nguyên | Bản đồ Thanh Hóa | Bản đồ Thừa Thiên – Huế | Bản đồ Tiền Giang | Bản đồ Trà Vinh | Bản đồ Tuyên Quang | Bản đồ Vĩnh Long | Bản đồ Vĩnh Phúc | Bản đồ Yên Bái.