Khái niệm và vai trò của Artifact trong phát triển phần mềm

Artifact là gì?

Artifact là bất kỳ thứ gì được tạo ra để có thể phát triển một phần mềm. Nó có thể bao gồm những thứ như mô hình dữ liệu, sơ đồ, tập lệnh thiết lập – danh sách tiếp tục.

Chúng ta bắt gặp thuật ngữ tạo tác trong phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt (Agile), đặc biệt là Scrum. “Các tạo tác của Scrum đại diện cho công việc hoặc giá trị. Chúng được thiết kế để tối đa hóa tính minh bạch của các thông tin quan trọng. Vì vậy, tất cả mọi người kiểm tra chúng đều có cơ sở như nhau để thích ứng.” – Nguồn Scrumguides.

Có 3 tạo tác quan trọng trong Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog và Increment. Mỗi tạo tác bao gồm cam kết đảm bảo cung cấp thông tin nâng cao tính minh bạch và tập trung vào đó có thể đo lường tiến độ.

Product Backlog

Product Backlog là một danh sách tiến hóa, có thứ tự về những gì cần thiết để cải thiện sản phẩm. Đây là nguồn công việc duy nhất do Nhóm Scrum đảm nhận.

Các hạng mục Product Backlog có thể được Nhóm Scrum hoàn thành trong một Sprint được coi là đã sẵn sàng để đưa vào phiên Lập kế hoạch Sprint. Họ thường đạt được mức độ minh bạch này sau các hoạt động làm mịn. Làm mịn là hành động chia nhỏ và xác định thêm các hạng mục thành các mục nhỏ hơn, chính xác hơn. Đây là một hoạt động liên tục để thêm thông tin chi tiết, chẳng hạn như mô tả, đơn hàng và kích thước. Các thuộc tính thường thay đổi theo lĩnh vực công việc.

Sprint Backlog

Sprint Backlog bao gồm Mục tiêu Sprint (lý do), tập hợp các hạng mục Product Backlog được chọn cho Sprint (cái gì), cũng như một kế hoạch có thể hành động để cung cấp Phần tăng trưởng (như thế nào).

Sprint Backlog là một kế hoạch dành cho các Nhà phát triển. Đó là một bức tranh thời gian thực, có thể nhìn thấy rõ ràng về công việc mà các Nhà phát triển dự định hoàn thành trong Sprint để đạt được Mục tiêu Sprint. Do đó, Sprint Backlog được cập nhật trong suốt Sprint khi học được nhiều điều hơn. Nó phải có đủ chi tiết để họ có thể kiểm tra tiến trình của mình trong Scrum Hằng ngày.

Phần tăng trưởng

Phần gia tăng là một bước đệm cụ thể để hướng tới mục tiêu Sản phẩm. Mỗi Phần tăng thêm là phụ gia cho tất cả các Phần tăng thêm trước đó và được xác minh kỹ lưỡng, đảm bảo rằng tất cả các Phần tăng thêm hoạt động tốt cùng nhau. Để cung cấp giá trị, Phần tăng thêm phải sử dụng được.

Công việc không thể được coi là một phần của Phần gia tăng, trừ khi đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành và team phải cam kết với định nghĩa Hoàn thành.

Định nghĩa Hoàn thành là một mô tả chính thức về trạng thái của Phần tăng trưởng khi đáp ứng các biện pháp chất lượng cần thiết cho sản phẩm.

Thời điểm một hạng mục Product Backlog đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành, Phần tăng thêm sẽ được sinh ra.

Định nghĩa Hoàn thành tạo ra sự minh bạch bằng cách cung cấp cho mọi người sự hiểu biết chung về những công việc đã được hoàn thành như một phần của Phần tăng thêm. Nếu một hạng mục Product Backlog không đáp ứng Định nghĩa Hoàn thành, nó không thể được phát hành hoặc thậm chí được trình bày tại Sơ kết Sprint. Thay vào đó, nó quay trở lại Product Backlog để xem xét trong tương lai.

Nếu Định nghĩa Hoàn thành cho một Phần gia tăng là một phần của tiêu chuẩn tổ chức, tất cả các Nhóm Scrum phải tuân theo ở mức tối thiểu. Nếu đó không phải là một tiêu chuẩn tổ chức, Nhóm Scrum phải tạo ra một Định nghĩa Hoàn thành thích hợp cho sản phẩm.

Các Nhà phát triển được yêu cầu tuân theo Định nghĩa Hoàn thành. Nếu có nhiều Nhóm Scrum cùng làm việc trên một sản phẩm, họ phải xác định lẫn nhau và tuân thủ cùng một Định nghĩa về Hoàn thành.

Agile/Scrum với ưu thế là sự linh hoạt và tốc độ, đang trở thành xu hướng nổi bật trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, nhất là trong ngành công nghệ.

Không ít các đơn vị đã chuyển đổi sang Agile thành công, từ các “ông lớn” trên thế giới như: Facebook, Microsoft, Apple, Spotify,… đến các đối tác công nghệ hàng đầu Việt Nam như Viettel, FPT, Techcombank, MSB,…

Học viện Agile tự hào là đơn vị đào tạo đi đầu trong công cuộc đưa Agile gần hơn với các cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Với mong muốn cung cấp kiến thức và các kỹ thuật, công cụ cơ bản về Agile/Scrum cho các cá nhân, tổ chức mới triển khai Agile/Scrum hoặc triển khai chưa hiệu quả, Học viện Agile đã xây dựng khóa học nền tảng mang tên Scrum Hành dụng.

Sau khóa học, học viên sẽ hiểu được các kiến thức tổng quan về Scrum, thành thạo 22 công cụ và biện pháp thực hành Scrum để có thể áp dụng được ngay vào công việc.

Học viện Agile đã triển khai thành công hàng chục lớp học với hơn 400 học viên, trong đó có nhiều quản lý của các doanh nghiệp như: Viettel, Techcombank, MSB, NTQ Solution, Bravestars, SotaTek…

Bài viết liên quan:

  • Các kiến thức chung về Agile & Scrum

Khóa học liên quan:

  • Khóa học Scrum thực chiến
  • Khóa học Quản trị dự án Agile
  • Huấn luyện Chứng chỉ quốc tế PSM/PSPO
  • Khóa học lấy chứng chỉ Certified Scrum Master