Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost)

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post)

Tên giao dịch: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Tên viết tắt: Bưu điện Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Post

Tên viết tắt quốc tế: VNPost

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: 024.37689346, Fax: 024. 37689433

Website: www.vietnampost.vn/www.vnpost.vn

Chủ tịch Hội đồng thành viên:

– Ông Nguyễn Hải Thanh

Thành viên Hội đồng thành viên:

– Ông Chu Quang Hào

– Ông Phan Thảo Nguyên

Tổng Giám đốc:

Ông Chu Quang Hào

Phó Tổng Giám đốc:

– Ông Nguyễn Minh Đức

– Bà Chu Thị Lan Hương

– Ông Lê Quốc Anh

– Ông Nguyễn Kiên Cường

Văn phòng Tổng công ty:

– Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung

– Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Thủy, Bà Bùi Thị Hồng Thắm, Ông Ninh Quang Hải, Ông Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 024 3768 9346

Các Ban chức năng

1. Ban Tổ chức và Phát triển nguồn nhân lực:

– Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

– Phó Trưởng ban: Ông Vũ Văn Cường

Điện thoại: 024 3768 9355

2. Ban Tài chính – Kế hoạch:

– Trưởng ban: Bà Tạ Thị Mai Anh (Kế toán trưởng)

– Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bà Trần Thị Giang Anh

Điện thoại: 024 3768 9387

3. Ban Đầu tư phát triển:

Phó Trưởng ban: Ông Trịnh Hùng Cường (Phụ trách), Ông Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại: 024 3768 9399

4. Ban Dịch vụ Bưu chính:

Phó Trưởng ban: Bà Chu Quỳnh Anh, Ông Nguyễn Đình Hòa, Ông Nguyễn Ngọc Hoằng

Điện thoại: 024 3768 9411

5. Ban Dịch vụ Tài chính Bưu chính:

Phó Trưởng ban: Ông Đỗ Quang Đạo, Ông Lê Đạt Anh Tuấn

Điện thoại: 024 3768 9373

6. Ban Kỹ thuật – Công nghệ:

– Trưởng ban: Bà Vũ Thanh Xuân

– Phó Trưởng ban: Ông Lê Vân Phương

Điện thoại: 024 3768 3095

7. Ban Quản lý chất lượng:

– Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Long

– Phó Trưởng ban: Bà Khổng Thị Hồng Vân

Điện thoại: 024 3795 8100

8. Ban Kiểm tra – Pháp chế:

– Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Minh Đức

– Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tiến (thường trực), Ông Trần Việt Anh, Bà Nguyễn Thị Thanh Giang

Điện thoại: 024 3795 9015

9. Trung tâm đối soát:

– Trưởng Trung tâm: Bà Phạm Thị Khang Trang

– Phó Trung tâm: Bà Phạm Thị Bích Ngọc; Ông Đỗ Hải Nguyên

Điện thoại: 024 3768 9414

10. Trung tâm Công nghệ thông tin:

– Giám đốc: Ông Biện Văn Quang

– Phó Giám đốc: Ông Đoàn Hữu Hậu, Ông Nguyễn Tuệ Linh, Ông Mai Thành Huyên,

Điện thoại: 024 3768 9363

11. Ban Nghiên cứu phát triển và Thương hiệu:

– Trưởng ban: Phan Trọng Lê

– Phó Trưởng ban: Bà Đỗ Lan Phương, Ông Đinh Toàn Thắng, Ông Đỗ Tiến Dũng

Điện thoại: 024 379689400

12. Ban Tuyên giáo – Truyền thông:

– Trưởng ban: Phó Tổng giám đốc – Ông Lê Quốc Anh

– Phó Trưởng ban: Ông Nghiêm Tuấn Anh (thường trực)

Điện thoại: 024 3768 9349

13. Ban Tem Bưu chính:

– Trưởng ban: Bà Ngô Hoài Thanh

– Phó Trưởng ban: Bà Hoàng Thị Bích Vân

Điện thoại: 024 3768 1778

14. Ban Quản lý Dự án các công trình Bưu điện:

– Giám đốc: Ông Nguyễn Huy Luân

– Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 024 3768 9366

15. Trung tâm Dịch vụ khách hàng:

Giám đốc: Ông Nguyễn Thế Anh

Điện thoại: 024 7100 0099

16. Ban Kiểm toán nội bộ:

Phó Trưởng ban: Ông Lê Anh Dũng, Ông Nguyễn Thành Nga

Điện thoại: 024 3768 3333

17. Ban Hành chính công:

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Trường (Phụ trách), Bà Nguyễn Thị Việt Hồng, Ông Nguyễn Văn Quân

Điện thoại: 024 3782 3361

Công đoàn Tổng công ty:

– Chủ tịch: Ông Trần Đức Thích

– Phó Chủ tịch: Bà Lê Thị Hà

Đoàn Thanh Niên Tổng công ty:

– Ông Lê Xuân Huy – Bí thư

– Phó bí thư: Bà Nguyễn Thị Thái Hà

ĐT: 02437681797