STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

QĐHH-6868

23/07/2015

Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

2

KKKK45KKK

06/08/2015

754/SGDĐT-GDDTV/v khắc phục tồn tại trong việc hoàn thiện chứng từ cấp phát gạo theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg

3

06/08/2015

725/SGDĐT-GDDTV/v thực hiện chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm học 2015-2016

4

GDDT01

06/08/2015

2375/CĐ-CTUBND Công điện: Về việc chủ động đối phó với ảnh hưởng của mưa dông

5

29/08/2015

Lịch tập huấn triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử