THAM GIA NGÀY HỘI STEM VÀ CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019-2020

Từ ngày 07 – 09/01/2020, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc tham gia Ngày Hội STEM và Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp tỉnh năm học 2019-2020. Đến với Ngày Hội STEM và Cuộc thi KHKT, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc tham gia với 02 sản phẩm STEM (của trường THCS Mỹ Thuận và trường THCS Mỹ Phúc) và 02 dự án KHKT (của trường THCS Mỹ Thuận và trường THCS Mỹ Hưng).
IMG_1IMG_2IMG_2
Qua Ngày Hội STEM và Cuộc thi KHKT cấp tỉnh đã tạo cơ hội cho học sinh các nhà trường đại diện cho học sinh huyện Mỹ Lộc được giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo về KHKT; vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
IMG_4.;IMG_5;IMG_6;IMG_7
Kết quả: 01 giải Xuất sắc sản phẩm STEM của trường THCS Mỹ Thuận và . 01 giải Khuyến khích dự án KHKT của trường THCS Mỹ Hưng. Toàn đoàn đạt giải Khuyến khích.