Tập huấn sử dụng phần mềm cổng thông tin điện tử

Ngày 11/11/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc phối hợp với công ty Viettel Nam Định tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm Cổng thông tin điển tử cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.
20191111_103411