Sinh hoạt chuyên môn Cụm 1 tại THCS Mỹ Thịnh và Cụm 2 tại THCS Mỹ Tân năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mỹ Lộc, Phòng GDĐT đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm 1 tại trường THCS Mỹ Thịnh ngày 03/12/2019 với 02 môn Tiếng Anh lớp 9 và môn Mỹ Thuật lớp 8; sinh hoạt chuyên môn cụm 2 tại trường THCS Mỹ Tân ngày 04/12/2019 với môn Thể dục lớp 8.
1.IMG_3338
2.IMG_33453.IMG_3350
Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn với các nội dung liên quan, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên đã hăng hái phát biểu và đưa ra nhiều ý kiến nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy cũng như việc chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
4.IMG_3354
5.IMG_33596.IMG_3381
Qua buổi sinh hoạt các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên đã hiểu hơn quy trình, cách thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cũng như việc cần thiết phải “Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá” và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.