Ngày 17 tháng 7 năm 2020, đoàn đánh giá ngoài của UBND tỉnh Nam Định về đánh giá và công nhận trường tiểu học Mỹ Thành (công nhận mới) đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn và trường tiểu học Mỹ Thịnh (công nhận lại) đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn. Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn đánh giá ngoài về làm việc tại hai nhà trường:

TH MỸ THỊNH

TH Mỹ Thành

TH Mỹ Thành thư viện

ĐOÀN LÀM VIỆC TH MỸ THỊNH

ĐOÀN LÀM VIỆC TẠI TH MỸ THÀNH