Ngày 07/5/2019, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, trường THCS Mỹ Hưng đón đoàn công tác của Bộ GD&ĐT

Ngày 07/5/2019, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, trường THCS Mỹ Hưng đón đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Qua kiểm tra, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc và công tác thực hiện của trường THCS Mỹ Hưng trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.