Ngày 04 tháng 6 năm 2019, trường tiểu học Mỹ Phúc đón đoàn kiểm tra công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn.

Trường Tiểu học Mỹ Phúc thuộc xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định được Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định công nhận trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn năm học 2013-2014. Sau khi được công nhận là trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn nhà trường tiếp tục phát huy, cải tạo khuôn viên nhà trường, chăm sóc vườn trường và trồng bổ sung thêm cây mới hỗ trợ tốt cho hoạt động dạy và học. Năm học 2018-2019, nhà trường có tờ trình đăng ký với Phòng Giáo và Đào tạo huyện Mỹ Lộc và Sở Giáo và Đào tạo Nam Định để được công nhận lại trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn. Ngày 04/6/2019 đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn của Sở Giáo và Đào tạo Nam Định đã đến kiểm tra thực tế và đánh giá các tiêu chí về trường Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn của nhà trường đều đạt. Dưới đây là một số hình ảnh về nhà trường: