Họi thảo và sinh hoạt chuyên môn môn Tự nhiên xã hội, Âm nhạc và Mĩ Thuật

Ngày 21/11/2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức Hội thảo và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học các môn: Tự nhiên xã hội, Âm nhạc và Mĩ thuật cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên dạy các môn học đó của 11 trường tiểu học trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.
20191121_152648