Bồi dưỡng CBQL và GV dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 triển khai CTGDPT2018

Thực hiện công văn số 1514/SGDĐT-GDTH ngày 29/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 2323/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học dự kiến dạy lớp 1 năm học 2020-2021 thực hiện CTGDPT2018 diễn ra từ ngày 30/12/2019 đến ngày 18/01/2020. Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:
A9

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8