Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh tại trường tiểu học Mỹ Tân

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 , nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất, tăng cường ứng dụng trải nghiệm, trường tiểu học Mỹ Tân tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh vào ngày 02 tháng 10 năm 2019 . Sau đây là một số hình ảnh diễn ra trong buổi sinh hoạt:
5309112de062063c5f73

A1

A2

A3

A4

A5

A6