Hội thảo và sinh hoạt chuyên môn các môn: Toán, Lịch sử & Địa lí và Tin học

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học theo định hướng phát triển năng lực, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc tổ chức Hội thảo và sinh hoạt chuyên môn các môn : Toán, Lịch sử & Địa lí và Tin học vào ngày 19/9/2019. Thành phần gồm: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp Tiểu học, cán bộ quản lí và giáo viên dạy các môn học trên. 20190919_140825