Hội thảo và SHCM môn Tiếng Việt và Thể dục cấp Tiểu học huyện Mỹ Lộc năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, cấp Tiểu học huyện Mỹ Lộc tổ chức buổi Hội thảo và SHCM theo hướng NCBH môn Tiếng Việt và Thể dục.20191024_140230