Tập huấn tập huấn công tác xã hội trường học cấp THCS

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nam Định tại Công văn số 1341/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/8/2022 về việc tập huấn công tác xã hội trường học, ngày 22 và 23/9/2022, Phòng GDĐT tổ chức việc tập huấn công tác xã hội trường học cho CBQL, Tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm đại diện các khối lớp.
Ảnh 1
Trong 02 ngày tập huấn, các đồng chí CBQL, Tổng phụ trách đội và giáo viên chủ nhiệm tham gia tập huấn đã được nghe các đồng chí CBQL, Tổng phụ trách đội cốt cán của Phòng GDĐT triển khai các nội dung cụ thể như:
– Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên ở các trường THCS về vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ cho học sinh.
– Cung cấp kiến thức cơ bản về quy trình, nguyên tắc, kỹ năng của công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh, đặc biệt là các nhóm trẻ em yếu thế.
– Hướng dẫn thực hành các kỹ năng công tác xã hội, các bước triển khai công tác xã hội trong trường học.
Ảnh 3Ảnh 1
Trong buổi tập huấn, các đồng chí tham gia tập huấn đã được trao đổi chi tiết, cụ thể, các vấn đề còn chưa nắm chắc, chưa hiểu sâu về công tác xã hội trường học.
Ảnh 4
Kết thúc đợt tập huấn, các đồng chí tham gia tập huấn đã nhận thức được ý nghĩa về công tác xã hội trường học. Từ đó thúc đẩy đội ngũ CBQL, giáo viên tích cực trong công tác, góp phần đạt được các mục tiêu trong việc giảng dạy, đặc biệt giúp học sinh nâng cao khả năng đáp ứng nhiệm vụ học tập thông qua sự phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Sau đợt tập huấn, các đồng chí tham gia tập huấn sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn lại cho toàn bộ giáo viên làm công tác chủ nhiệm, các đồng chí trong tổ tư vấn tâm lý trong trường mình để từ đó vận dụng hiệu quả giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xã hội trường học trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.