TẬP HUẤN “Nâng cao năng lực ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm”

Ngày 19/9/2019, Phòng GD&ĐT đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm” cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường THCS trong toàn huyện.
Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Đ/c Nguyễn Thị Long Vân – Phó trường phòng – Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc, tại buổi khai mạc Đ/c Phó trưởng phòng đã phát biểu và chỉ đạo lớp tập huấn nâng cao tình thần tự giác, trách nhiệm, nhiệt tình để lớp tập huấn đạt hiệu quả. Sau buổi tập huấn các đồng chí tham gia lớp học báo cáo với Lãnh đạo nhà trường để lên kế hoạch và tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ cán bộ, giáo viên trong nhà trường để nâng cao hơn nữa trong việc ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm trong nhà trường.
1.IMG_27694.IMG_27782.IMG_27736.IMG_27875.IMG_27827.IMG_279010.IMG_28019.IMG_279811.IMG_2811
Kết thúc buổi tập huấn, 50 đồng chí là cán bộ quản lý và giáo viên các nhà trường THCS trong toàn huyện đã được tập huấn đầy đủ các nội dung liên quan đến việc “Nâng cao năng lực ứng xử, giải quyết tình huống sư phạm”, qua đó vận dụng vào giải quyết các tình huống trong thực tế tại đơn vị mình. Lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả và đã có nhiều sản phẩm trong quá trình tập huấn được đánh giá cao.