Ngày 11/11/20019, Phòng GD&ĐT đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của Sở GD&ĐT.

Ngày 11/11/2019, Phòng GD&ĐT cùng với các nhà trường THCS Mỹ Thịnh và THCS Mỹ Trung đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.
1.IMG_3223
Đồng chí Vũ Đức Thọ – Phó Giám đốc – Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra
5.IMG_3157
4.IMG_3165
3.IMG_3174
IMG_3195
IMG_3199
Các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra đối với các nhà trường
7.IMG_3208
Đồng chí Hoàng Thanh Tuấn – Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Thịnh phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra.
8.IMG_3217
Đồng chí Nguyễn Thị Long Vân – Phó trưởng phòng – Phòng GD&ĐT phát biểu ý kiến.
Qua kiểm tra thực tế và trên hồ sơ đối với các nhà trường, Sở GD&ĐT đánh giá cao công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT đối với các nhà trường cũng như sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường đạt Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Kết quả: 02/02 trường được kiểm tra đạt Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.