Ngày 06/6/2019, Phòng GD&ĐT cùng với các nhà trường THCS Mỹ Thắng và THCS Mỹ Thành đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.

Ngày 06/6/2019, Phòng GD&ĐT cùng với các nhà trường THCS Mỹ Thắng và THCS Mỹ Thành đón đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.
IMG_2500

IMG_2505

IMG_2509

IMG_2511

IMG_2530

IMG_2537

IMG_2541
Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT đánh giá cao công tác chỉ đạo của Phòng GD&ĐT đối với các nhà trường cũng như sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Kết quả: 02/02 trường được kiểm tra đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.