Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 chất lượng cao huyện Mỹ Lộc năm học 2019-2020

Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 chất lượng cao huyện Mỹ Lộc năm học 2019-2020
IMG_2584IMG_2585IMG_2586