Tổ mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non”

Ngày 27/10/2019, Tổ mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại trường mầm non Mỹ Thành – huyện Mỹ Lộc cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường mầm non.
1 Ảnh tập huấn PTCTGD nhà trường
Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên đã thảo luận về xây dựng chương trình giáo dục nhà trường trên cơ sở phân tích: tình hình kinh tế – xã hội, tập quán, phong tục, đặc trưng về văn hóa – xã hội của địa phương; nhu cầu của cha mẹ trẻ, của cộng đồng; truyền thống, uy tín, của nhà trường; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình; phân tích chương trình giáo dục quốc gia hiện hành; phân tích chương trình giáo dục nhà trường hiện hành…Đồng thời, hội nghị thảo luận về quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non và thống nhất thực hiện.
3 Ảnh tập huấn PTCTGD nhà trường