TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2019 – 2020

TẬP HUẤN KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2019 – 2020
Ngày 13, 14, và 15/11/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại các trường mầm non Mỹ Thắng, Mỹ Phúc và Mỹ Thịnh cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường mầm non toàn huyện Mỹ Lộc.
Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được các đồng chí cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an huyện Mỹ Lộc hướng dẫn tìm hiểu các nội dung:
– Một số văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy;
– Các địa điểm, nguyên nhân và biện pháp phòng cháy chữa cháy;
– Cách sử dụng bếp gas, cách xử lý khi phát hiện rò rỉ gas;
– Các nguyên nhân chập điện và cách xử lý phát hiện cháy do chập điện;
– Các kỹ năng xử lý khi phát hiện có cháy;
– Quy trình sử dụng bình bột (MFZ4) và bình CO2 chữa cháy;
Các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được các đồng chí cán bộ Công an huyện Mỹ Lộc hướng dẫn thực hành sử dụng bình bột (MFZ4) để xử lý chữa cháy đối với các đám cháy và rò rỉ khí gas. 100% các đồng chí học viên trong hội nghị đều được thực hành.