TẬP HUẤN CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ VÀ CÁCH XỬ TRÍ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

Ngày 14/01/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Y tế huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và cách xử trí trong các cơ sở giáo dục mầm non” cho các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán và nhân viên y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non toàn huyện tại Phòng

Tập huấn VSATTP1 Giáo dục và Đào tạo.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Long Vân – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí đã nêu tầm quan trọng của công tác vệ sinh toàn thực phẩm, công tác phòng chống tại nạn thương tích cho trẻ và cách xử trí. Đồng thời yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung tại hội nghị và áp dụng thực hiện tại các cơ sở đảm bảo hiệu quả.

Tập huấn VSATTP MN2

Tại hội nghị, các đồng chí học viên được Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Y tế huyện giảngvà thảo luận về “Kiến thức an toàn thực phẩm” với những thực trạng về ngộ độc thực phẩm, những quy định về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt các quy định về bếp ăn 1 chiều và cách thực hiện các công việc theo quy trình bếp 1 chiều. Để củng cố kiến thức cơ bản, các học viên trong hội nghị còn được làm bài tập bằng phiếu khảo sát.

Tập huấn VSATTP MN3
Tập huấn VSATTP4
Tập huấn VSATTP MN5

Các học viên trong hội nghị cũng được thảo luận, củng cố một số kiến thức về công tác phòng, chống tại nạn thương tích cho trẻ và cách xử trí.
Hội nghị đã giúp các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong các cơ cở giáo dục mầm non nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tại nạn thương tích cho trẻ và cách xử trí đề công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được tốt hơn./.