Ngày 28/5/2019, trường mầm non Mỹ Thành và Mỹ Tiến đón đoàn thẩm định công nhận trường mầm non đạt chuẩn Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.

Ngày 28/5/2019, trường mầm non Mỹ Thành và Mỹ Tiến đón đoàn thẩm định công nhận trường mầm non đạt chuẩn Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định.