Cấp học Giáo dục mầm non tổ chức Hội nghị tập huấn Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ASQ – 3 phiên bản Việt Nam

TẬP HUẤN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 PHIÊN BẢN VIỆT NAM
CẤP HỌC GIÁO DỤC MẦM NON

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc thí điểm sử dụng Bộ công Bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam tại 1 trường mầm non của huyện Mỹ Lộc. Căn cứ yêu cầu về các điều kiện để thực hiện Bộ công cụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường mầm non Họa Mi thực hiện thí điểm. Ngày 24/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn Hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam cho cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non Họa Mi.
Ảnh tập huấn bộ công cụ ASQ-3
Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí đã phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn thực hiện triển khai tốt các nội dung của Bộ công cụ ASQ-3 phiên bản Việt Nam để cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non Họa Mi thực hiện thí điểm đảm bảo đúng quy định.