Ngày 10/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng quản lý công tác nuôi ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục Mầm non” tại trường mầm non Mỹ Tiến – huyện Mỹ Lộc.
20190910 tập huấn bán trú
Các đồng chí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng trong hội nghị đã thảo luận về công tác quản lý hồ sơ nuôi ăn và tổ chức các hoạt động nuôi ăn; thực hành xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn theo quy định.
20190910 tập huấn bán trú .