Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng nhà giáo ưu tú 2020, Mọi ý kiến phản ánh xin gửi về Phòng GD&ĐT qua tổ thư kí hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện theo SĐT 0918508997 hoặc địa chỉ email: levandung17580@gmail.com để tổng hợp ý kiến báo cáo Hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện

Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng nhà giáo ưu tú 2020, Mọi ý kiến phản ánh xin gửi về Phòng GD&ĐT qua tổ thư kí hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện theo SĐT 0918508997 hoặc địa chỉ email: levandung17580@gmail.com để tổng hợp ý kiến báo cáo Hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện

QĐ công khai danh sách cá nhận đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT 2020 DS cá nhân đề nghị xét tặng NGƯT QĐ công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng NGƯT QD_Về việc thành lập Hội đồng…

Ngày 10/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng quản lý công tác nuôi ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục Mầm non” tại trường mầm non…