Ngày 17 tháng 7 năm 2020, đoàn đánh giá ngoài của UBND tỉnh Nam Định về đánh giá và công nhận trường tiểu học Mỹ Thành (công nhận mới) đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn và trường  tiểu học Mỹ Thịnh (công nhận lại) đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn.  Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn đánh giá ngoài về làm việc tại hai nhà trường:

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, đoàn đánh giá ngoài của UBND tỉnh Nam Định về đánh giá và công nhận trường tiểu học Mỹ Thành (công nhận mới) đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn và trường tiểu học Mỹ Thịnh (công nhận lại) đạt chuẩn quốc gia mức độ II và trường Xanh- Sạch – Đẹp- An toàn. Sau đây là một số hình ảnh của Đoàn đánh giá ngoài về làm việc tại hai nhà trường:

Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng nhà giáo ưu tú 2020, Mọi ý kiến phản ánh xin gửi về Phòng GD&ĐT qua tổ thư kí hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện theo SĐT 0918508997 hoặc địa chỉ email: levandung17580@gmail.com để tổng hợp ý kiến báo cáo Hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện

Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng nhà giáo ưu tú 2020, Mọi ý kiến phản ánh xin gửi về Phòng GD&ĐT qua tổ thư kí hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện theo SĐT 0918508997 hoặc địa chỉ email: levandung17580@gmail.com để tổng hợp ý kiến báo cáo Hội đồng xét tặng NGƯT cấp huyện

QĐ công khai danh sách cá nhận đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT 2020 DS cá nhân đề nghị xét tặng NGƯT QĐ công khai danh sách cá nhân đề nghị xét tặng NGƯT QD_Về việc thành lập Hội đồng…