Ngày 10/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng quản lý công tác nuôi ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục Mầm non” tại trường mầm non…

Ngày 10/9/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao chất lượng quản lý công tác nuôi ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục Mầm non” tại trường mầm non…
Khai giảng trường mầm non Họa Mi

Khai giảng trường mầm non Họa Mi

Ngày 5/9/2019, cùng với các trường trong toàn huyện, trường mầm non Họa Mi tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2019 – 2020.